El món del mòbil.

Taller 2 – El món del mòbil

Adquisició i tractament de la informació: processat d’àudio.
Introducció
Convertidor analògic-digital.
Modulació
Digitalització d’àudio
Introducció
SUNspot.