Activitats TEeTI 2016-17
Tecnologia electrònica i robòtica.
L'electrònica es basa per una banda en els sistemes físics (hardware) i l'altre en la programació (software). L'objectiu d'aquest taller és que els estudiants tinguin un primer contacte amb l'àrea de l'electrònica. Per la part del hardware l'objectiu és conèixer l'evolució de la tecnologia electrònica des dels circuits amb components discrets fins als circuits integrats realitzats amb tecnologia microelectrònica. Per la part del software l'objectiu és realitzar una programació bàsica amb un robot Lego Mindstorm que utilitza diversos sensors.
El món del mòbil
Està orientat a la divulgació del principis de funcionament del mòbil identificant els diferents circuits integrats de que consta, les funcions de cada circuit que permeten la transformació de sons en senyal electrònic, el seu processat, transmissió i recepció.
El sistema electrònic d'un drone
Els vehicles aeris no tripulats (drons) tenen cada cop més rellevància en la nostra societat. L'objectiu d'aquest taller és conèixer l'electrònica utilitzada en aquests sistemes. El sistemes de mesura inercials (IMU) són el principal component dels sistemes de navegació. Aquests sistemes utilitzen acceleròmetres, giroscopis i sensors magnètics. En aquest taller es treballaran aquests conceptes i com intervenen en el sistema de navegació. També es treballarà amb motors de baixa potencia per entendre el funcionament bàsic del sistema de control de velocitat (ESC) dels motors.
  Contactar
Departament d'Electrònica
Martí i Franquès 1, Planta 2
08028 Barcelona

Tel.: (+ 34) 934 039 374
Fax: (+ 34) 934 021 148


Amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca
 
Institucions col·laboradores
Institut de Recerca en Energia de Catalunya Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Graduats en Telecomunicació de CatalunyaServei d'Innovació i Recerca Educativa